środa, 21 maja 2014

SF6 wchodzi na salony

Wykorzystywany do izolowania wnętrz rozdzielnic gaz SF6 wciąż budzi kontrowersje. Jednak zainteresowanie tymi rozwiązaniami jest na tyle duże – i wciąż rosnące – że kontrowersje te można uznać za przejaw czysto akademickich rozważań na temat stosunku ceny urządzenia, do jego wielkości, łatwości instalacji i potencjalnych wad sześciofluorku siarki. Wad – dodajmy – rozpatrywanych w oderwaniu od doskonałych właściwości dielektrycznych tego gazu, w tym akurat wypadku niemal niezastąpionego.

wtorek, 6 maja 2014

Niska częstotliwość, wysoka skuteczność

Transformator T7 w Elektrociepłowni Siekierki.
Pierwsze w Polsce urządzenie, którego izolację
wysuszono nowatorską metodą wygrzewania
uzwojeń prądem niskiej częstotliwości.
(Fot. Przemek Szuba/Arch. ABB)

Pierwsze i największe słowa uznania należą się za odwagę, jaką wykazali się decydenci z warszawskiej Elektrociepłowni Siekierki, którzy zdecydowali się zastosować u siebie – jako pierwsi w Polsce! – innowacyjną technologię remontu transformatora mocy w miejscu jego pracy. To decyzja nietuzinkowa, bowiem transformator dla producenta energii elektrycznej jest jednym z podstawowych elementów infrastruktury. Remont się oczywiście udał, a w efekcie zakład znacząco skrócił jego czas i zaoszczędził sporo pieniędzy, przede wszystkim na transporcie urządzenia do fabryki remontowej.